Baza wiedzy -wybierz egzamin

Wybierz pytania z egzaminu pes
Wybierz termin (32)
pytania(201)

110.

Najmniejszym obwodem główki płodu jest obwód:

  • A. Czołowo- potyliczny
  • B. Podpotyliczno- ciemieniowy
  • C. Bródkowo-potyliczny
  • D. Podpotyliczno-gnykowy
  • E. Bródkowo-gnykowy
Zarejestruj się i wybierz dodatkowe terminy oraz poznaj poprawne odpowiedzi do pytań