Baza wiedzy -wybierz egzamin

Wybierz pytania z egzaminu pes
Wybierz termin (31)
pytania(200)

85.

Do oddziału chirurgicznego zostaje przyjęty pacjent z oparzeniami termicznymi II stopnia przedniej powierzchni klatki piersiowej oraz obu kończyn górnych. Oblicz powierzchnię oparzeń zgodnie z regułą dziewiątek oraz objętość płynów konieczną do przetoczenia pacjentowi w ciągu 24 h zgodnie z regułą Parkland:

  • A. powierzchnia oparzeń wynosi 27%, objętości płynów nie można określić ze względu na brak informacji o masie ciała pacjenta.
  • B. powierzchnia oparzeń wynosi 27%, objętość płynów do przetoczenia w ciągu pierwszych 24h wynosi 2700ml.
  • C. powierzchnia oparzeń wynosi 36%, objętości płynów nie można określić ze względu na brak informacji o masie ciała pacjenta.
  • D. powierzchnia oparzeń wynosi 36%, objętość płynów do przetoczenia w ciągu pierwszych 24h wynosi 3600ml.
  • E. powierzchnia oparzeń wynosi 40%, a reguła Parkland nie odnosi się do objętości przetaczanych płynów.
Zarejestruj się i wybierz dodatkowe terminy oraz poznaj poprawne odpowiedzi do pytań