Baza wiedzy -wybierz egzamin

Wybierz pytania z egzaminu pes
Wybierz termin (32)
pytania(200)

116.

Leczenie nadciśnienia tętniczego u kobiet w ciąży obejmuje stosowanie:

  • A. inhibitorów konwertazy angiotensyny, metylodopy, labetalolu.
  • B. inhibitorów konwertazy angiotensyny, metylodopy, antagonistów receptora angiotensyny II.
  • C. labetalolu, nifedypiny, metyldopy.
  • D. diuretyków, antagonistów receptora angiotensyny II, labetalolu.
  • E. labetalolu, metyldopy, amiodaronu.
Zarejestruj się i wybierz dodatkowe terminy oraz poznaj poprawne odpowiedzi do pytań