Baza wiedzy -wybierz egzamin

Wybierz pytania z egzaminu pes
Wybierz termin (32)
pytania(201)

174.

Pacjent lat 44 zgłasza silne bóle brzucha i krwiste wymioty. W badaniu częstość oddechów- 24/min, osłuchowo bez zmian nad polami płucnymi, SpO2- słaby sygnał, częstość pracy serca-130/min, brak tętna na tętnicach dystalnych- ciśnienie krwi 75/50 mm Hg, pacjent jest blady i spocony, w zapisie EKG- wąskie miarowe zespoły QRS. Jakie postępowanie należy zastosować?

  • A. kardiowersja.
  • B. manewry na nerwie błędnym.
  • C. adenozyna 6mg i.v. szybki bolus.
  • D. płynoterapia.
  • E. amiodaron 300mg i.v. w ciągu 20-60minut.
Zarejestruj się i wybierz dodatkowe terminy oraz poznaj poprawne odpowiedzi do pytań