Baza wiedzy -wybierz egzamin

Wybierz pytania z egzaminu pes
Wybierz termin (32)
pytania(201)

115.

Ciąża u kobiet z nadciśnieniem przewlekłym jest ciążą wysokiego ryzyka i może wiązać się z wymienionymi powikłaniami, z wyjątkiem:

  • A. porodu przedwczesnego w przebiegu niewydolności cieśniowo-szyjkowej.
  • B. wewnątrzmacicznego ograniczenia wzrostu płodu.
  • C. wystąpienia nałożonego stanu przedrzucawkowego.
  • D. przedwczesnego oddzielenia łożyska prawidłowo usadowionego.
  • E. małowodzia.
Zarejestruj się i wybierz dodatkowe terminy oraz poznaj poprawne odpowiedzi do pytań