Baza wiedzy -wybierz egzamin

Wybierz pytania z egzaminu pes
Wybierz termin (31)
pytania(200)

53.

W leczeniu choroby von Willebranda stosuje się: 

1) koncentrat czynnika VIII z czynnikiem von Willebranda; 

2) koncentrat czynnika IX; 

3) immunoglobuliny dożylne; 

4) deksametazon; 

5) desmopresynę. 

Prawidłowa odpowiedź to:

  • A. wszystkie wymienione
  • B. 1,5
  • C. 1,2,4
  • D. 1,3,4
  • E. 2,4.
Zarejestruj się i wybierz dodatkowe terminy oraz poznaj poprawne odpowiedzi do pytań