Baza wiedzy -wybierz egzamin

Wybierz pytania z egzaminu pes
Wybierz termin (32)
pytania(200)

132.

Wszyscy chorzy na chorobę wieńcową powinni stale przyjmować (przy braku przeciwwskazań):

  • A. kwas acetylosalicylowy
  • B. statynę
  • C. ACEI lub ARB
  • D. prawdziwe są odpowiedzi A,B.
  • E. prawdziwe są odpowiedzi A,B, C.
Zarejestruj się i wybierz dodatkowe terminy oraz poznaj poprawne odpowiedzi do pytań