Baza wiedzy -wybierz egzamin

Wybierz pytania z egzaminu pes
Wybierz termin (32)
pytania(200)

188.

Decyzję stwierdzającą chorobę zawodową po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego wydaje:

  • A. lekarz medycyny pracy.
  • B. Instytut Medycyny Pracy
  • C. Centralny Instytut Ochrony Pracy
  • D. organ Państwowej Inspekcji Sanitarnej.
  • E. Zakład Ubezpieczeń Społecznych.
Zarejestruj się i wybierz dodatkowe terminy oraz poznaj poprawne odpowiedzi do pytań