Baza wiedzy -wybierz egzamin

Wybierz pytania z egzaminu pes
Wybierz termin (32)
pytania(200)

7.

Wskaż, które czynniki należy wziąć pod uwagę decydując o konieczności hospitalizacji u pacjenta z rozpoznaniem zapalenia płuc:
1) wiek pacjenta;
2) częstość oddychania;
3) wartość ciśnienia tętniczego;
4) temperaturę;
5) charakter kaszlu.
Prawidłowa odpowiedź to:

  • A. 2,3,5.
  • B. 1,2,3.
  • C. 2,3.
  • D. 1,5.
  • E. wszystkie wymienione.
Zarejestruj się i wybierz dodatkowe terminy oraz poznaj poprawne odpowiedzi do pytań