Baza wiedzy -wybierz egzamin

Wybierz pytania z egzaminu pes
Wybierz termin (32)
pytania(200)

101.

W przypadku raka jajnika diagnostycznie istotne jest rodzinne występowanie tego nowotworu. Określenie mutacji jakich genów może pomóc w ocenie podwyższonego ryzyka wystąpienia choroby u członków danej rodziny?

  • A. P 53.
  • B. Bcl-2.
  • C. BRCA1 i BRCA2.
  • D. ACE 2.
  • E. HE4.
Zarejestruj się i wybierz dodatkowe terminy oraz poznaj poprawne odpowiedzi do pytań