Baza wiedzy -wybierz egzamin

Wybierz pytania z egzaminu pes
Wybierz termin (32)
pytania(200)

126.

Wskaż prawdziwe kryteria dodatniej próby rozkurczowej podczas diagnostyki astmy u dorosłych i dzieci powyżej 6. roku życia:
1) wzrost FEV1 > 12% oraz > 200 ml wartości wyjściowej u dorosłych;
2) wzrost FEV1 > 12% lub > 200 ml wartości wyjściowej u dorosłych;
3) wzrost FEV1 > 12% wartości wyjściowej u dorosłych;
4) wzrost FEV1 > 12% oraz > 200 ml wartości wyjściowej u dzieci;
5) wzrost FEV1 > 12% lub > 200 ml wartości wyjściowej u dzieci;
6) wzrost FEV1 > 12% wartości wyjściowej u dzieci.
Prawidłowa odpowiedź to:

  • A. 1,4.
  • B. 1,5.
  • C. 2,5.
  • D. 3,5.
  • E. 1,6.
Zarejestruj się i wybierz dodatkowe terminy oraz poznaj poprawne odpowiedzi do pytań