Baza wiedzy -wybierz egzamin

Wybierz pytania z egzaminu pes
Wybierz termin (32)
pytania(200)

193.

Coraz więcej dowodów naukowych uzasadnia tezę, że kod pocztowy lepiej prognozuje zdrowie niż kod genetyczny. Teza ta obrazuje zjawisko:

  • A. nierówności w zdrowiu.
  • B. paradoksu profilaktyki.
  • C. odwróconej (odwrotnej) opieki zdrowotnej.
  • D. zasady Pareto.
  • E. nadrozpoznawalności chorób.
Zarejestruj się i wybierz dodatkowe terminy oraz poznaj poprawne odpowiedzi do pytań