Baza wiedzy -wybierz egzamin

Wybierz pytania z egzaminu pes
Wybierz termin (30)
pytania(199)

31. Objaw sygnetu (ang. signet-ring sign) w obrazie tomografii komputerowej klatki piersiowej spotyka się w przypadku:

  • A. raka płuca.
  • B. gruźlicy opłucnej.
  • C. rozstrzeni oskrzeli.
  • D. POCHP.
  • E. ziarnicy złośliwej.
Zarejestruj się i wybierz dodatkowe terminy oraz poznaj poprawne odpowiedzi do pytań