Baza wiedzy -wybierz egzamin

Wybierz pytania z egzaminu pes
Wybierz termin (30)
pytania(199)

36. (1) SCORE (Systemic Coronary Risk Evaluation) służy do oceny ryzyka sercowo-naczyniowego u pacjentów z cukrzycą t.2, (2) pozwala na oszacowanie 10- letniego ryzyka incydentu sercowo-naczyniowego zakończonego zgonem.

  • A. pierwsze i drugie twierdzenie jest prawdziwe i istnieje między nimi związek logiczny.
  • B. pierwsze i drugie twierdzenie jest prawdziwe ale nie istnieje między nimi związek logiczny.
  • C. pierwsze twierdzenie jest prawdziwe, drugie fałszywe.
  • D. pierwsze twierdzenie jest fałszywe, drugie prawdziwe.
  • E. oba twierdzenia są fałszywe.
Zarejestruj się i wybierz dodatkowe terminy oraz poznaj poprawne odpowiedzi do pytań