Baza wiedzy -wybierz egzamin

Wybierz pytania z egzaminu pes
Wybierz termin (30)
pytania(199)

39. Bezwzględnym przeciwwskazaniem do wykonania elektrokardiograficznej próby wysiłkowej jest:

  • A. kardiomiopatia przerostowa
  • B. bradykardia
  • C. stabilna choroba wieńcowa.
  • D. hemodynamicznie istotna arytmia serca.
  • E. blok przedsionkowo-komorowy II stopnia.
Zarejestruj się i wybierz dodatkowe terminy oraz poznaj poprawne odpowiedzi do pytań