Baza wiedzy -wybierz egzamin

Wybierz pytania z egzaminu pes
Wybierz termin (31)
pytania(199)

106. Które z niżej wymienionych nie są przeciwwskazaniem do stosowania leków uspokajających pochodnych benzodiazepiny?

  • A. padaczka.
  • B. miastenia.
  • C. zatrucie alkoholem.
  • D. ciąża.
  • E. niewydolność krążenia.
Zarejestruj się i wybierz dodatkowe terminy oraz poznaj poprawne odpowiedzi do pytań