Baza wiedzy -wybierz egzamin

Wybierz pytania z egzaminu pes
Wybierz termin (30)
pytania(199)

115. Wskaż zdania prawdziwe:
1) perforacja wrzodu żołądka jest wskazaniem do pilnego leczenia operacyjnego;
2) najczęstszym objawem perforacji wrzodu żołądka jest nagle pojawiający się, silny ból w nadbrzuszu;
3) podstawowym badaniem dodatkowym pozwalającym na postawienie rozpoznania perforacji wrzodu żołądka jest zdjęcie przeglądowe jamy brzusznej;
4) typowym objawem perforacji wrzodu żołądka na zdjęciu rtg jest obecność wolnego powietrza w jamie otrzewnej.
Prawidłowa odpowiedź to:

  • A. 1, 3
  • B. 1, 2, 3
  • C. 1, 3, 4
  • D. 2, 3, 4
  • E. wszystkie wymienione
Zarejestruj się i wybierz dodatkowe terminy oraz poznaj poprawne odpowiedzi do pytań