Baza wiedzy -wybierz egzamin

Wybierz pytania z egzaminu pes
Wybierz termin (30)
pytania(199)

122. Charakterystyczne objawy raka esicy to:
1) wąskie stolce;
2) podwyższona ciepłota ciała;
3) niedokrwistość;
4) spadek ciężaru ciała;
5) domieszka krwi w stolcu.
Prawidłowa odpowiedź to:

  • A. 1,4.
  • B. 1,3.
  • C. 2,5.
  • D. 1,5.
  • E. 2,3.
Zarejestruj się i wybierz dodatkowe terminy oraz poznaj poprawne odpowiedzi do pytań