Baza wiedzy -wybierz egzamin

Wybierz pytania z egzaminu pes
Wybierz termin (32)
pytania(199)

145. Do oceny ryzyka sercowo-naczyniowego zaleca się korzystanie z karty ryzyka SCORE (Systematic Coronary Risk Evaluation). Karta SCORE pozwala oszacować 10-letnie ryzyko incydentu sercowo-naczyniowego zakończonego zgonem w zależności od:
1) płci;

2) wieku;

3) palenia tytoniu;

4) ciśnienia tętniczego skurczowego;
5) ciśnienia tętniczego rozkurczowego;
6) stężenia cholesterolu całkowitego;
7) stężenia cholesterolu LDL;

8) stężenia cholesterolu HDL;

9) występowania cukrzycy.
Prawidłowa odpowiedź to:

  • A. 1,3,4,7,9.
  • B. 1,2,3,4,6.
  • C. 2,3,5,7,9.
  • D. 1,2,3,6,9.
  • E. wszystkie wymienione.
Zarejestruj się i wybierz dodatkowe terminy oraz poznaj poprawne odpowiedzi do pytań