Baza wiedzy -wybierz egzamin

Wybierz pytania z egzaminu pes
Wybierz termin (30)
pytania(199)

147. Opiekę lekarską nad zdrowym niemowlęciem może sprawować lekarz specjalista medycyny rodzinnej.

  • A. powyższe zdanie jest nieprawdziwe.
  • B. powyższe zdanie jest prawdziwe.
  • C. powyższe zdanie jest prawdziwe pod warunkiem wykonywania u dziecka obowiązkowych szczepień w Poradni Konsultacyjnej Szczepień Ochronnych.
  • D. powyższe zdanie jest prawdziwe pod warunkiem okresowych konsultacji dziecka przez lekarza specjalistę pediatrii.
  • E. powyższe zdanie jest prawdziwe pod warunkiem okresowych konsultacji dziecka przez lekarza specjalistę pediatrii i wykonywania u dziecka obowiązkowych szczepień w Poradni Konsultacyjnej Szczepień Ochronnych.
Zarejestruj się i wybierz dodatkowe terminy oraz poznaj poprawne odpowiedzi do pytań