Baza wiedzy -wybierz egzamin

Wybierz pytania z egzaminu pes
Wybierz termin (30)
pytania(199)

149. Jeżeli u dorosłego chorego na astmę oskrzelową w ciągu ostatnich 4 tygodni występują napady duszności i kaszlu 3-4 razy w tygodniu ograniczające jego codzienną aktywność oraz duszność wybudzająca ze snu 2-3 razy w tygodniu zmuszająca do stosowania leczenia doraźnego, to u takiego pacjenta należy rozpoznać (wg GINA 2006) astmę:

  • A. niekontrolowaną.
  • B. częściowo kontrolowaną.
  • C. kontrolowaną.
  • D. przewlekłą ciężką.
  • E. sporadyczną.
Zarejestruj się i wybierz dodatkowe terminy oraz poznaj poprawne odpowiedzi do pytań