Baza wiedzy -wybierz egzamin

Wybierz pytania z egzaminu pes
Wybierz termin (31)
pytania(199)

171.
U pacjenta, którego przywieziono jako ofiarę wypadku, stwierdzono śmierć mózgową. Lekarze chcą narządy zmarłego pobrać do przeszczepu. Aby to było możliwe:

  • A. musi wyrazić zgodę rodzina zmarłego.
  • B. niezbędna jest deklaracja woli wyrażona za życia.
  • C. musi być decyzja sądu opiekuńczego.
  • D. należy sprawdzić, czy zmarły za życia nie zgłaszał sprzeciwu.
  • E. należy uzyskać zgodę lokalnej Komisji Bioetycznej.
Zarejestruj się i wybierz dodatkowe terminy oraz poznaj poprawne odpowiedzi do pytań