Baza wiedzy -wybierz egzamin

Wybierz pytania z egzaminu pes
Wybierz termin (30)
pytania(199)

178. Lekarz może wykonać świadczenia zdrowotne bez zgody pacjenta lub jego przedstawiciela ustawowego, jeżeli:
1) zachodzi potrzeba udzielenia natychmiastowej pomocy lekarskiej, a pełnoletni pacjent jest nieprzytomny;
2) zachodzi potrzeba udzielenia natychmiastowej pomocy, a nie można skontaktować się z przedstawicielem ustawowym małoletniego pacjenta;
3) kiedy zgodę na udzielenie czynności leczniczych wyrażają zamiast pełnoletniego pacjenta osoby z jego najbliższej rodziny;
4) kiedy pacjent nie wyraża ani zgody, ani sprzeciwu na podjęcie czynności leczniczej;
5) zachodzi konieczność wykonania badania psychiatrycznego wobec osoby, której zachowanie wskazuje, że osoba ta może zagrażać własnemu życiu albo życiu lub zdrowiu innych osób.
Prawidłowa odpowiedź to:

  • A. 1,4,5.
  • B. 2,3,4.
  • C. 3,4,5.
  • D. 1,2,5.
  • E. 1,3,5.
Zarejestruj się i wybierz dodatkowe terminy oraz poznaj poprawne odpowiedzi do pytań