Baza wiedzy -wybierz egzamin

Wybierz pytania z egzaminu pes
Wybierz termin (30)
pytania(199)

187. Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej może być utworzony przez:

  • A. kościół.
  • B. spółkę bez osobowości prawnej.
  • C. centralny organ administracji rządowej.
  • D. związek wyznaniowy.
  • E. osobę fizyczną.
Zarejestruj się i wybierz dodatkowe terminy oraz poznaj poprawne odpowiedzi do pytań