Baza wiedzy -wybierz egzamin

Wybierz pytania z egzaminu pes
Wybierz termin (30)
pytania(199)

189. Do negatywnych mierników oceny stanu zdrowia zaliczamy niżej wymienione, z wyjątkiem:

  • A. współczynnika zapadalności.
  • B. umieralności niemowląt.
  • C. oczekiwanej długości życia w momencie urodzenia.
  • D. współczynnika chorobowości.
  • E. współczynnika śmiertelności.
Zarejestruj się i wybierz dodatkowe terminy oraz poznaj poprawne odpowiedzi do pytań