Baza wiedzy -wybierz egzamin

Wybierz pytania z egzaminu pes
Wybierz termin (31)
pytania(199)

46. Do bakterii atypowych mogących wywoływać zapalenie płuc należą:
1) Mycoplasma pneumoniae;
2) Legionella pneumophila;
3) Klebsiella pneumoniae;
4) Staphylococcus aureus;
5) Haemophilus influenzae.
Prawidłowa odpowiedź to:

  • A. 1,2.
  • B. 1,2,3.
  • C. 1,3.
  • D. 1,3,5.
  • E. wszystkie wymienione.
Zarejestruj się i wybierz dodatkowe terminy oraz poznaj poprawne odpowiedzi do pytań