Baza wiedzy -wybierz egzamin

Wybierz pytania z egzaminu pes
Wybierz termin (31)
pytania(199)

64. Gorączka reumatyczna rozwija się na podłożu:
1) uogólnionego zapalenia tkanki łącznej;
2) uogólnionego odczynu układu mezenchymalnego;
3) uogólnionego zapalenia naczyń;
4) zaburzeń immunologicznych;
5) autoimmunizacji ustroju (zjawisko molekularnej mimikry).
Prawidłowa odpowiedź to:

  • A. 1,3,4,5.
  • B. 2,3,4,5.
  • C. 3,4,5.
  • D. tylko 5.
  • E. wszystkie wymienione.
Zarejestruj się i wybierz dodatkowe terminy oraz poznaj poprawne odpowiedzi do pytań