Baza wiedzy -wybierz egzamin

Wybierz pytania z egzaminu pes
Wybierz termin (31)
pytania(199)

66. W mukowiscydozie często występuje przewlekła kolonizacja bakteriami patogennymi. Spośród niżej wymienionych najczęściej jest to:

  • A. Streptococcus pneumoniae.
  • B. Mycoplasma pneumoniae.
  • C. Bordatella pertusis.
  • D. Haemophilus influenzae.
  • E. Pseudomonas aeruginosa.
Zarejestruj się i wybierz dodatkowe terminy oraz poznaj poprawne odpowiedzi do pytań