Baza wiedzy -wybierz egzamin

Wybierz pytania z egzaminu pes
Wybierz termin (30)
pytania(199)

3. W ostrej przepuklinie krążka międzykręgowego L5-S1 w badaniu przedmiotowym stwierdza się dodatni test:

  • A. Schirmera.
  • B. Patricka.
  • C. Otta.
  • D. Schobera.
  • E. Lasegue’a.
Zarejestruj się i wybierz dodatkowe terminy oraz poznaj poprawne odpowiedzi do pytań