Baza wiedzy -wybierz egzamin

Wybierz pytania z egzaminu pes
Wybierz termin (30)
pytania(199)

76. Charakterystyczną cechą ultrasonograficzną całkowitego zaśniadu groniastego jest/są:

  • A. obraz „zamieci śnieżnej”.
  • B. brak tkanek zarodkowych lub płodowych.
  • C. brak worka i płynu owodniowego.
  • D. występowanie torbieli tekaluteinowych.
  • E. wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.
Zarejestruj się i wybierz dodatkowe terminy oraz poznaj poprawne odpowiedzi do pytań