Baza wiedzy -wybierz egzamin

Wybierz pytania z egzaminu pes
Wybierz termin (31)
pytania(199)

85. Które z czynników mają niekorzystną wartość rokowniczą u kobiety z nawracającymi poronieniami?
1) wiek powyżej 35 lat;
2) dodatnie miana przeciwciał przeciw β2 glikoproteinie 1;
3) niskie stężenie progesteronu w środkowej fazie lutealnej;
4) zwiększony poziom mucyny;
5) brak dziecka.
Prawidłowa odpowiedź to:

  • A. 2,3,4.
  • B. 1,2,3.
  • C. 1,2,4.
  • D. 1,2,5.
  • E. 2,4,5.
Zarejestruj się i wybierz dodatkowe terminy oraz poznaj poprawne odpowiedzi do pytań