Baza wiedzy -wybierz egzamin

Wybierz pytania z egzaminu pes
Wybierz termin (30)
pytania(199)

19. Do oddziału ratunkowego szpitala rejonowego przewieziono pracownika budowlanego, którego kończyny dolne zostały w trakcie budowy mostu przygniecione obsuwającą się płytą żelbetową. W wykonanych badaniach dodatkowych stwierdzono wysokie stężenia kinazy kreatynowej, ASPAT, dehydrogenazy mleczanowej, kwasu moczowego, potasu, fosforu i niskie stężenie wapnia w surowicy krwi, prawidłowa morfologia krwi obwodowej.
Pacjent jest zacewnikowany- w worku Foleya widać czerwono-różowy mocz. W takiej sytuacji najbardziej prawdopodobne jest rozpoznanie:

  • A. zawału serca.
  • B. zatrucia tlenkiem węgla.
  • C. zespołu hemolityczno-mocznicowego.
  • D. zaawansowanej choroby nowotworowej.
  • E. zespołu zmiażdżenia.
Zarejestruj się i wybierz dodatkowe terminy oraz poznaj poprawne odpowiedzi do pytań