Baza wiedzy -wybierz egzamin

Wybierz pytania z egzaminu pes
Wybierz termin (32)
pytania(203)

58.

Rozmiękanie kości w okolicach ciemieniowo-potylicznych (craniotabes) może być obserwowane w poniższych przypadkach z wyjątkiem:

  • A. Nadmiaru fosforanów w diecie
  • B. Osteopenii wcześniaczej
  • C. Wrodzonej łamliwości kości (osteogenesis imperfecta.)
  • D. Zespołu Ehlersa-Danlosa
  • E. Zespołu Downa
Zarejestruj się i wybierz dodatkowe terminy oraz poznaj poprawne odpowiedzi do pytań