Baza wiedzy -wybierz egzamin

Wybierz pytania z egzaminu pes
Wybierz termin (31)
pytania(203)

50.

Typowymi objawami wczesnej formy zakażenia paciorkowcem białym (Streptococcus agalactiae) noworodków są niżej wymienione z wyjątkiem:

  • A. zaburzeń oddychania wymagających intubacji i wentylacji mechanicznej.
  • B. nadciśnienia płucnego.
  • C. zapalenia kości.
  • D. wstrząsu septycznego.
  • E. zapalenia opon mózgowo-rdzeniowych.
Zarejestruj się i wybierz dodatkowe terminy oraz poznaj poprawne odpowiedzi do pytań