Baza wiedzy -wybierz egzamin

Wybierz pytania z egzaminu pes
Wybierz termin (32)
pytania(203)

198.

Mediana w zbiorze danych to wartość, która:

  • A. dzieli zbiór na pół (połowa jest poniżej tej wartości, a połowa powyżej).
  • B. występuje najczęściej.
  • C. jest statystycznie najbliższa wszystkim wartościom w rozkładzie.
  • D. jest miarą rozproszenia wyników.
  • E. dzieli zbiór na pięć podgrup.
Zarejestruj się i wybierz dodatkowe terminy oraz poznaj poprawne odpowiedzi do pytań