Baza wiedzy -wybierz egzamin

Wybierz pytania z egzaminu pes
Wybierz termin (32)
pytania(203)

45.

Wskaż prawidłowe postępowanie po ugryzieniu przez kleszcza:

  • A. podanie profilaktycznie antybiotyku.
  • B. zbadanie kleszcza na obecność patogenów.
  • C. przeprowadzenie badań w kierunku chorób odkleszczowych.
  • D. wdrożenie leczenia u osoby ugryzionej przez kleszcza, u którego stwierdzono obecność patogenu.
  • E. kleszcza należy usunąć i zdezynfekować miejsce ugryzienia na skórze.
Zarejestruj się i wybierz dodatkowe terminy oraz poznaj poprawne odpowiedzi do pytań