Baza wiedzy -wybierz egzamin

Wybierz pytania z egzaminu pes
Wybierz termin (31)
pytania(203)

75.

W klasyfikacji TNM dotyczącej nowotworów opis T3N2M0 oznacza: 

  • A. nowotwór mało zaawansowany, ograniczony do jednego narządu.
  • B. nowotwór średnio zaawansowany ograniczony do dwóch narządów.
  • C. nowotwór zaawansowany miejscowo z przerzutami do okolicznych węzłów chłonnych.
  • D. nowotwór bardziej zaawansowany miejscowo z liczniejszymi przerzutami do regionalnych węzłów chłonnych.
  • E. nowotwór rozsiany (uogólniona choroba nowotworowa), naciekający sąsiednie struktury, z przerzutami odległymi.
Zarejestruj się i wybierz dodatkowe terminy oraz poznaj poprawne odpowiedzi do pytań