Baza wiedzy -wybierz egzamin

Wybierz pytania z egzaminu pes
Wybierz termin (32)
pytania(203)

77.

Wskaż prawdziwe stwierdzenie dotyczące rozsiewu raka żołądka:

  • A. rak żołądka rzadko daje przerzuty do węzłów chłonnych.
  • B. limfadenektomia w operacjach z intencją wyleczenia nie odgrywa zasadniczej roli, ponieważ przerzuty do węzłów chłonnych występują rzadko.
  • C. przerzuty w zaawansowanym raku żołądka najczęściej występują do płuc.
  • D. guz Krukenberga nie ma związku z rakiem żołądka.
  • E. we wczesnym raku żołądka przerzuty do węzłów chłonnych są rzadkie, jednak mogą być obecne, kiedy naciek sięga błony podśluzowej.
Zarejestruj się i wybierz dodatkowe terminy oraz poznaj poprawne odpowiedzi do pytań