Baza wiedzy -wybierz egzamin

Wybierz pytania z egzaminu pes
Wybierz termin (32)
pytania(203)

97.

Infekcja wirusem ludzkiego brodawczaka (HPV) o genotypach 6 i 11 jest uznawana za infekcję o niskim potencjale onkogennym dla raka szyjki macicy. Wskaż zmiany patologiczne, które mogą być spowodowane infekcją tymi typami HPV:

  • A. kłykciny kończyste.
  • B. neoplazja nabłonka szyjki macicy 1 stopnia.
  • C. brodawczakowatość krtani.
  • D. wszystkie wymienione.
  • E. żadne z wymienionych.
Zarejestruj się i wybierz dodatkowe terminy oraz poznaj poprawne odpowiedzi do pytań