Baza wiedzy -wybierz egzamin

Wybierz pytania z egzaminu pes
Wybierz termin (32)
pytania(203)

102.

Do objawów klinicznych stanu przedrzucawkowego zalicza się: 

1) ból głowy; 

2) zaburzenia widzenia; 

3) nudności i wymioty; 

4) wzrastająca aktywność enzymów wątrobowych; 

5) nadpłytkowość.

  • A. 1,3.
  • B. 2,3.
  • C. 2,4,5.
  • D. 1,2,3,4.
  • E. wszystkie wymienione.
Zarejestruj się i wybierz dodatkowe terminy oraz poznaj poprawne odpowiedzi do pytań