Baza wiedzy -wybierz egzamin

Wybierz pytania z egzaminu pes
Wybierz termin (32)
pytania(203)

125.

Lekarz rodzinny w swojej codziennej praktyce przestrzega standardów medycyny opartej na faktach (EBM). Źródłem wiedzy często są wytyczne i algorytmy. Uwzględniając reguły doboru oraz cechy dobrych wytycznych, do których z nich powinien sięgnąć lekarz w Polsce, jeśli chciałby poznać aktualne zasady leczenia choroby X?

  • A. polskie wytyczne leczenia choroby X dla lekarzy ogólnych z 1990 r.
  • B. europejskie wytyczne leczenia choroby X dla opieki ambulatoryjnej z 2020 r.
  • C. amerykańskie wytyczne leczenia choroby X dla opieki ambulatoryjnej z 2020 r.
  • D. europejskie wytyczne leczenia choroby X dla opieki szpitalnej z 2020 r.
  • E. zasady EBM dotyczą tylko medycyny szpitalnej, zatem lekarz rodzinny powinien opierać się na lokalnej strategii leczenia i własnym przeczuciu.
Zarejestruj się i wybierz dodatkowe terminy oraz poznaj poprawne odpowiedzi do pytań