Baza wiedzy -wybierz egzamin

Wybierz pytania z egzaminu pes
Wybierz termin (32)
pytania(203)

144.

Objaw polegający na tym, że pacjent czyta z niezapisanej kartki, to co sugeruje mu badający, określa się jako:

  • A. objaw Reichardta.
  • B. objaw Aschaffenburga.
  • C. objaw nawlekania nitki.
  • D. objaw Liepmanna.
  • E. omam hipnagogiczny.
Zarejestruj się i wybierz dodatkowe terminy oraz poznaj poprawne odpowiedzi do pytań