Baza wiedzy -wybierz egzamin

Wybierz pytania z egzaminu pes
Wybierz termin (32)
pytania(203)

188.

Zgodnie z ustawą o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych orzeczenie lekarza orzecznika ZUS o niezdolności do samodzielnej egzystencji jest traktowane na równi z orzeczeniem o:

  • A. częściowej niezdolności do pracy.
  • B. całkowitej niezdolności do pracy.
  • C. lekkim stopniu niepełnosprawności.
  • D. średnim stopniu niepełnosprawności.
  • E. znacznym stopniu niepełnosprawności.
Zarejestruj się i wybierz dodatkowe terminy oraz poznaj poprawne odpowiedzi do pytań