Baza wiedzy -wybierz egzamin

Wybierz pytania z egzaminu pes
Wybierz termin (32)
pytania(200)

12.

Wystąpienie gorączki u chorej na raka piersi, która przed tygodniem otrzymała kolejny cykl uzupełniającej chemioterapii pooperacyjnej:

  • A. może być związane z neutropenią polekową.
  • B. jest w każdym przypadku wskazaniem do zastosowania leku z grupy czynników wzrostu kolonii granulocytów.
  • C. jest zawsze wskazaniem do stosowania leków przeciwgrzybicznych od początku leczenia.
  • D. prawdziwe są odpowiedzi A i B.
  • E. prawdziwe są odpowiedzi A, B i C.
Zarejestruj się i wybierz dodatkowe terminy oraz poznaj poprawne odpowiedzi do pytań