Baza wiedzy -wybierz egzamin

Wybierz pytania z egzaminu pes
Wybierz termin (32)
pytania(200)

34.

Do objawów mukowiscydozy zalicza się:

  • A. nawracające obturacje oskrzeli i zapalenia płuc
  • B. Stolce tłuszczowe
  • C. Przewlekły kaszel
  • D. Słaby przyrost masy ciała
  • E. Wszystkie wymienione
Zarejestruj się i wybierz dodatkowe terminy oraz poznaj poprawne odpowiedzi do pytań