Baza wiedzy -wybierz egzamin

Wybierz pytania z egzaminu pes
Wybierz termin (32)
pytania(200)

2.

Kwasica metaboliczna w zaawansowanej przewlekłej chorobie nerek jest spowodowana:

  • A. stosowania węglanu wapnia
  • B. upośledzeniem cewkowej reabsorpcji HCO3-
  • C. nagromadzenia kwasów organicznych
  • D. A + B +C
  • E. B + C
Zarejestruj się i wybierz dodatkowe terminy oraz poznaj poprawne odpowiedzi do pytań