Baza wiedzy -wybierz egzamin

Wybierz pytania z egzaminu pes
Wybierz termin (32)
pytania(200)

74.

U pacjentki w stanie przedrzucawkowym po podaniu hydralazyny i siarczanu magnezu nagle pojawiła się niewydolność oddechowa. Jej prawdopodobną przyczyną jest:

  • A. rozwijającą się rzucawka
  • B. toksyczne działanie hydralazyny
  • C. toksyczne działanie siarczanu magnezu
  • D. zatorowość płucna
  • E. zawał serca
Zarejestruj się i wybierz dodatkowe terminy oraz poznaj poprawne odpowiedzi do pytań