Baza wiedzy -wybierz egzamin

Wybierz pytania z egzaminu pes
Wybierz termin (31)
pytania(200)

15.

67-letnia kobieta z napadowym migotaniem przedsionków, nadciśnieniem tętniczym i cukrzycą typu 2 (CHA2DS2-VASc score 4) w ramach prewencji udaru niedokrwiennego mózgu wymaga leczenia:

  • A. tylko kwasem acetylosalicylowym
  • B. tylko klopidogrelem
  • C. kwasem acetylosalicylowym i klopidogrelem
  • D. doustnym antykoagulantem niebędącym antagonistą witaminy K (dabigatran, rywaroksaban) lub antagonistą witaminy K (acenokumarol, warfaryna)
  • E. nie wymaga leczenia
Zarejestruj się i wybierz dodatkowe terminy oraz poznaj poprawne odpowiedzi do pytań