Baza wiedzy -wybierz egzamin

Wybierz pytania z egzaminu pes
Wybierz termin (32)
pytania(200)

92.

Wskaż główne objawy choroby Hodgkina u dzieci:

  • A. bóle brzucha, krwawienia, wymioty, zaburzenia połykania
  • B. niesymetrycznie powiększenie węzłów chłonnych, głównie szyjnych i nadobojczykowych (twarde i niebolesne, tworzą pakiety), gorączka.
  • C. bóle brzucha, bóle kostne, hepatosplenomegalia, węzły chłonne nie są powiększone
  • D. apatia, skaza krwotoczna małopłytkowa, stany podgorączkowe, skłonność do zakażeń
  • E. wysoka gorączka, zmiany na błonie śluzowej gardła, powiększenie węzłów chłonnych, hepatosplenomegalia
Zarejestruj się i wybierz dodatkowe terminy oraz poznaj poprawne odpowiedzi do pytań