Baza wiedzy -wybierz egzamin

Wybierz pytania z egzaminu pes
Wybierz termin (32)
pytania(200)

101.

Lekiem wykazującym istotne działanie zapobiegające występowaniu tendencji samobójczych jest/są:

  • A. olanzapina
  • B. kwetiapina
  • C. kwas walproinowy
  • D. lamotrygina
  • E. sole litu
Zarejestruj się i wybierz dodatkowe terminy oraz poznaj poprawne odpowiedzi do pytań